Een goede toekomst met IGN Vastgoed

Investeren in een stuk grond is dankzij IGN Vastgoed heel eenvoudig. Het bedrijf zal daarbij altijd helpen om jou zoveel mogelijk wegwijs te maken in de investeringen die gemaakt moeten worden. Daarbij wijzen IGN Vastgoed ervaringen uit dat er altijd de juiste begeleiding te vinden is. Zowel voor professionele investeerders als de particuliere kleine investeerders is er een juiste oplossing te vinden. Het is hierdoor toegankelijk voor iedereen en een stuk grond zal op de lange termijn alleen maar voordelen op kunnen leveren. Als investeerder investeer je daarom in de toekomst en je weet dankzij de adviezen van IGN Vastgoed precies wat er allemaal staat te gebeuren.

IGN Vastgoed en de criteria 

IGN Vastgoed ervaringen tonen aan dat er verschillende belangrijke criteria gehanteerd worden om de klant zo goed mogelijk te kunnen helpen. Zo staat transparantie hoog in het vaandel. Transparantie gebeurt op het gebied van de grond die verkocht en aangekocht kan worden. Veel mensen weten nog niet wat er allemaal komt kijken bij de aankoop van grond. IGN Vastgoed zorgt ervoor dat het allemaal wel duidelijk wordt, door ook te laten zien wat de mogelijkheden en risico’s zijn die erbij komen kijken. Daarbij zal duidelijkheid dus ook een belangrijk criterium zijn. Duidelijkheid zal bijvoorbeeld gaan helpen om te weten hoe de processen in zijn werk gaan.

Duidelijke communicatie

De ingewikkelde processen zijn de redenen dat veel particuliere investeerders afhaken, terwijl er met duidelijkheid in de communicatie en processen veel gerealiseerd kan worden. De IGN Vastgoed ervaring zal daarom ook zijn dat de medewerkers altijd een duidelijk beeld scheppen en zoveel mogelijk informatie geven over de vervolgstappen. De juiste aankopen kunnen daarom altijd in het bezit komen. Dankzij deze duidelijkheid kunnen eventuele misstappen ook voorkomen worden. Medewerkers zullen daarom zowel in de schriftelijke als mondelinge communicatie altijd duidelijk en zorgvuldig zijn. Zorgvuldigheid is daarbij het laatste criterium dat hierbij komt kijken. De werkzaamheden zullen altijd goed verlopen.

De klant staat centraal

De situatie van de klant staat centraal, er zal daarom altijd zorgvuldig met de persoonlijke gegevens omgegaan worden. Er worden hoge eisen aan gesteld en jouw geld zal ook in veilig bezit zijn. De zorgvuldigheid zie je daarom ook terug in het gedrag. De IGN Vastgoed ervaring laat zien dat de samenwerking en het vertrouwen hoog zijn en er altijd een goede begeleiding is om de stukken grond aan te kopen. Als particulier hoef je daarom vrijwel nergens meer naar om te kijken, maar alleen de gevraagde documenten aan te leveren. De rest wordt allemaal uit handen genomen door het bedrijf. Dit helpt ook om altijd te profiteren van de voordelen van het stuk grond.

De werkwijze van IGN Vastgoed 

De IGN Vastgoed ervaringen tonen aan dat de klant altijd uitvoerig geïnformeerd wordt over de projecten die lopen binnen het bedrijf. Ook zijn er verschillende medewerkers die jou bijstaan. Zodra de informatie gegeven is, zal een accountmanager contact opnemen om de verdere stappen te bespreken. Daarbij zal de accountmanager nogmaals ingaan op wat er al besproken is en nagaan of de risico’s voor het investeren in grond duidelijk zijn. Dit is belangrijk op het gebied van de transparantie. Daarna gaat de accountmanager verder in op het vervolgproces. De zorgvuldigheid moet dan zorgen dat er geen misverstanden ontstaan. Dit maakt de IGN Vastgoed ervaringen ook erg goed. Alle gemaakte afspraken worden vastgelegd in een document, zodat de klant weet waaraan gedacht wordt.

Administratie

De klant krijgt ook nog een afspraak met de buitendienstmedewerker. Deze zal namelijk het koopcontract met jou doorlopen en zorgt ervoor dat de ondertekening plaats kan vinden. Alle vragen kunnen hierbij ook nog een keer beantwoord worden. Zodra het contract ondertekend is, gaat deze door naar de notaris. Een notaris doet dan alle voorbereidingen voor de koopakte en de betaling. Na de betaling volgt de akte van levering en de nota met alle kosten. Alle documentatie is hierdoor opgesteld. De notaris zorgt er ook voor dat de nieuwe eigenaar wordt vastgelegd in het kadaster en jij officieel eigenaar bent van de grond.

De voordelen van grond kopen 

De IGN Vastgoed ervaring toont aan dat het voor iedereen een interessante stap is om een stuk grond te bezitten. Zowel grotere investeerders als particuliere investeerders met een krapper budget zijn hier namelijk bij gebaat. Dit komt voornamelijk door de mogelijkheden op de lange termijn. De bevolking groeit, waardoor de vraag naar bouwgrond steeds groter wordt. Als jij een stuk grond bezit dat hiervoor bedoeld is, zullen ontwikkelaars en de gemeente vanzelf contact opnemen om de grond op te kopen. Je kunt hiervoor vaak een hoger bedrag ontvangen dan waarvoor jij het aangekocht hebt. Je hebt dus te maken met het rendement. Door meerdere stukken grond te hebben, kan je jouw kansen dus gaan spreiden en zorg je ervoor dat jouw investering veel geld waard gaat zijn.

Eenvoudig beleggen

Daarbij is het heel eenvoudig geworden om te investeren in grond. De IGN Vastgoed ervaringen wijzen uit dat het een eenvoudigere manier van beleggen is, omdat je de koersen niet in de gaten hoeft te houden en de geïnteresseerden zich vanzelf melden. Je hoeft daarom niet actief op zoek te gaan naar momenten om weer te verkopen. Een kans missen is hierdoor vrijwel onmogelijk gemaakt. Omdat IGN Vastgoed altijd transparant en duidelijk is, weet je precies wat er allemaal mogelijk is met een stuk grond. De potentie kan daarbij altijd vastgelegd worden door middel van een grondscan. Zo weet jij of het bestemmingsplan eventueel kan wijzigen of dat het voornamelijk om nieuwe woningen gaat.

Een eigen IGN Vastgoed ervaring bereiken

Als particuliere investeerder is het altijd een goed moment om grond te kopen. IGN Vastgoed zal jou helpen om alle stappen van het proces te doorlopen en jij krijgt de garantie dat alles uit handen wordt genomen. De ervaringen van de medewerkers zullen de zorgvuldigheid waarborgen, en voordat je het weet heb je de investering gemaakt en is het wachten tot de geïnteresseerden het stuk grond van je overkopen.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *