BIJSTANDSUITKERING STOPGEZET

bijstandsuitkering stopgezet

De gemeente kan een bijstandsuitkering niet zonder reden stopzetten. Voordat een bijstandsuitkering wordt stopgezet, moet de gemeente altijd een reden geven in het schriftelijk besluit van stopzetting. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat u de inlichtingenplicht geschonden heeft of omdat uw situatie gewijzigd is en u daarom geen recht op een bijstandsuitkering meer hebt. De bijstandsuitkering kan tijdelijk of definitief stopgezet worden.

bijstandsuitkering stopgezet

U moet zich aan verschillende verplichtingen houden als u recht hebt op een bijstandsuitkering, om dit recht ook te behouden. Als u deze verplichtingen namelijk niet nakomt, kan uw bijstandsuitkering stopgezet worden door uw gemeente.

Er zijn verschillende redenen waarom een bijstandsuitkering stopgezet kan worden. Een bijstandsuitkering kan bijvoorbeeld stopgezet worden als u verhuist naar buiten uw gemeente, indien u werk hebt gevonden en u meer dan uw bijstandsuitkering verdient, wanneer u gaat samenwonen en uw partner voldoende inkomen heeft, als u geld hebt ontvangen en u voldoende vermogen hebt, als u de inlichtingenplicht geschonden hebt, indien u gefraudeerd hebt, als u recht hebt op een andere uitkering, als u recht hebt op studiefinanciering, als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebt, als u in de gevangenis zit of als u komt te overlijden.

bijstandsuitkering stopgezet

Uw bijstandsuitkering kan stopgezet worden door een fout van de gemeente. Dit lost zich niet vanzelf op en u zult zelf een bezwaar in moeten dienen. De bezwaartermijn is 6 weken, dus binnen die tijd moet u een bezwaarschrift hebben ingediend bij de gemeente. In uw bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met de stopzetting van uw bijstandsuitkering. U krijgt een hersteltermijn als uw bijstandsuitkering tijdelijk stopgezet is. U zult dan bijvoorbeeld informatie moeten aanleveren binnen een bepaalde termijn om op die manier uw recht op bijstand te behouden. Doet u dit niet, dan kan uw bijstandsuitkering stopgezet worden en zult u alle te veel ontvangen bijstandsuitkering moeten terugbetalen.

De gemeente doet vaak een rechtmatigheidsonderzoek voordat zij de bijstandsuitkering zal stopzetten. De gemeente kan dan gegevens controleren en kan zelfs een huisbezoek afleggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *